Cart 0

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта jewelryboxbg.com

 

Дефиниции

Продавач – фирма “ДЖУЛЪРИ БОКС” ЕООД, с адрес на управление гр.София, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 205030622, МОЛ Ина Василева.

Уебсайт– адрес, в интернет пространстовото jewelryboxbg.com, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент– всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач – всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил– стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка– заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения – за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние– поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения – отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги– извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Промо-код – произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката. Промо-кодовете се предоставят от Продавача на Клиента, чрез e-mail, на посочения от последния, адрес.

Платена доставкаКупувачът заплаща транспорта на поръчани стоки и услуги на куриеркса фирма която извършва транспортирането им до посочен от Купувача адрес.  Стоийността на Доставката се определя от куриеркста фирма, която сте опоменали предварително .

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница – виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена – всички разходи, направени от Купучава по закупуването на стоката.

 

Общи положения

Защита на личните данни

 

Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ.

Екипът на “ДЖУЛЪРИ БОКС”ЕООД цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: е-мейл и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.

Предоставяйки тези данни, вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт.

 

Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.

С настоящите ОУ Продавачът, в лицето на фирма “ДЖУЛЪРИ БОКС” ЕООД, декларира, че ще администрира и управлява вашите лични данни според изискванията на GDPR

 

Достъпът  до  ограничените части на Уебсайта, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена ПоръчкаКупувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки

Продавачът си запазва правото да коригира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения – с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Клиентътсе съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези в магазините на Продавача, в страната.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

 

 

Поръчка на артикули

При поръчването на стоки, изложени в каталога на УебсайтаКлиентът се съгласява с ОУ за използване.

Потвърждението на Поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на автоматичен имейл, посочен от последния във формуляра за регистрация, с номер на поръчката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя дрехите в  Кошницата, чрез натискане на бутон “Добави в кошницата”. След като всички желани артикули са добавени в КошницатаКлиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

– отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение за доставка на останалите в поръчката стоки.

– анулиране на поръчката;

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория “Любими”, не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат отбелязвани с маркер, които посошва ясно че дадения артикул няма наличност към момента.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения – Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

 

 

Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин :

– с наложен платеж, при получаване на поръчката.

 

 

Транспорт

Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма предварително избрана от клиента.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя в рамките на 21 работни дни.

Предлаганите начини на доставка са следните :

 Доставка до офис на куриерската фирма;

 Доставка до адрес, посочен от Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

Поръчани през Уебсайта стоки, са с опция “Преглед”.

 

Отказ от поръчка и връщане на стока

За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът запазва правото да анулира всяка следваща негова поръчка.

 

Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

– Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1 (един) час след направата й.

– Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1 (един) час след направата й.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения – в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

 

Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е третирана с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), замърсена, повредена или използвана.

За избягване на всякакви съмнения Купувачът може да върне стоката не по-късно от 14 – дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите.

Целият закон може да прочете на този линк:

 

Във връзка с връщането на стока към ПродавачаКлиентът трябва да спази следния ред и да предостави следната информация:

– Оригинал на касов бон на върнатия артикул;

– Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането ( замяна на стока, издаване на електронен ваучер на стойността на върнатата стока, възстановяване на сума ) ;

– Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума;

 

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес :

гр. София, ул. Цар Иван Шишман 29, за бижутерия JEWELRY BOX.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения – връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение – Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.

Върщането на стока към Продавача,  с опция “наложен платеж”, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение – върната по този начин стока, няма да бъде приемана от Продавача, до отпадането на опцията “наложен платеж”.

Условията и сроковете за връщане на стока са съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

 

 

 

Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума се извършва от Продавача единствено по банков път.

Продавачът  се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.